Entrar a la Roda - Roda esbarts catalònia

 RODA  D'ESBARTS  CATALÒNIA
Vaya al Contenido

Menu Principal:

ENTRAR A LA RODA

1) Perquè fou creada la Roda ?
La Roda va nèixer amb l'intenció de potenciar les ballades dels mès joves, o sigui de les seccions infantils i juvenils dels diversos Esbarts que la integren.

2) Qui pot formar part de la Roda ?
Tot Esbart que sol.liciti la seva admisió a la Roda podrà esser admès amb el vis-i-plau dels altres Esbart que en aquell moment ja en siguin components.

3) Com funcionem?
Cada grup tria la persona o persones que el representen a la Roda. A partir d'aquest moment aquesta persona forma part la Junta General o Secretariat que és on es prenen totes les decisions.
Per ser mès operatius, s'ha creat una mini Junta, 5 o 6 persones, triades per tots els Esbarts i oberta a tot-hom - que aporten les lìnees d'actuació de la Roda, tretes tant de l'experiència de les Rodes anteriors com de sutgeriments aportats per qualsevol menbre de la Roda. Aquesta mini Junta, en reunions de caire general aporta el seu treball perquè sigui refrendat per la Junta General.

4) Les ballades
Cada Esbart organitza una ballada a casa seva i participa a 3 ballades externes i tots plegats ens trobem a la ballada de la Cloenda final, el que representa un total de 5 ballades per curs, de tota manera es preveu que si algun esbart necessita fer mes ballades serà possible.
També es contempla que si algun esbart té diversos grups i vol que ballin tots, els pot inscriure com a grups independents.
Les ballades són de quatre Esbarts, l'organitzador i tres més.
A la primera reunió de cada Roda (finals de setembre - primers d'octubre) queda fitxat el calendari d'actuacions, per aquest motiu, amb molt de temps per endavant cada Esbart sap les dates que té compromeses amb la Roda, per aixó aquest calendari ha d'ésser respectat al máxim.

5) La cloenda
La Cloenda és de caràcter anual, normaltment el primer o segon diumenge de juny i cada edició es organitzada per un Esbart diferent, el qual farà les gestions pertinents amb les Entitats i Institucions del seu entorn més pròxim per aconseguir que l'organització de la mateixa ens costi el mínim de diners possible i que l'entorn sigui l'adequat.
Per l'esmentada Cloenda, se'n confeccionarà el programa, el qual constarà de deu ballets que podran ballar tots els Esbarts que ho desitgin, més el ball de conjunt que serà ballat per tots els Esbarts. Es mirarà que en cada edició de la Roda se n'incloguin de nous o d'altres que faci temps que nos es ballen.

6) La coordinació
Perquè aquests deu balls siguin ballats per tots els Esbarts de la mateixa manera, se'n farà una coordinació.
Cada Esbart que ho desitgi es farà càrrec de l'ensenyament d'un d'aquests nous balls, i a la ballada de Cloenda la seva coreografia, tirades, ect. serà respectada per tota la resta d'Esbarts.
Els Esbarts hauran d'anar obligatoriament a la coordinació dels balls que es farà en el lloc i els dies que prèviament haurem acordat.

7) La gravació
A l'hora de fer la grabació d'aquets deu balls amb la Cobla, el mestre de l'Esbart que va ensenyar el ball, hi estarà present per poder aportar els detalls del mateix: tempo, tirades, ect.; per evitar haver de fer interpretacions que poden no ésser correctes.

8) El pressupost
La temporada, degut a l'edat dels dansaires, segueix el calendari escolar: comença la primera quinzena de setembre i acaba el dia de la Cloenda, que sempre ès el primer o segon diumenge de juny.
Al començar la temporada es fa un pressupost segons les despeses previstes.
Aquestes despeses estan formades bàsicament pel cost de les còpies a CD de les músiques gravades - DVD de la coordinació - material d'oficina - impremta - manteniment de la Web - i els recordatoris que cada anys es donen a tots els dansaires.

9) Les despeses
Per poder fer front a aquestes despeses, es fa una rifa als voltants del mes de març en què segons el pressupost qua s'ha previst al principi de temporada, cada dansaire haurà d'asumir una determinada quantitat de números de l'esmentada rifa.
Cada Esbart rep la quantitat de números que toca per dansaire multiplicada pel número de dansaires que té.
Cal que cada Esbart faci una previsió força acurada de la quantitat de números que necessita, ja que una vegada fet l'encàrrec, n'es totalment responsable i haurà de fer-ne la liquidació del total del seu import, no estant contemplada la possibilitat de devolució.


 
Premi Federaciò d'Ateneus de Catalunya - "creativitat cultura popular i tradicional"
Regreso al contenido | Regreso al menu principal